Om mig och mitt arbete

Att gå i psykoterapi innebär att vi träffas regelbundet för samtal, under en kortare eller längre tidsperiod. Samtalet bygger på ett respektfullt och förtroendefullt möte, där båda vill ha en så öppen och ärlig dialog som möjligt. Vi utforskar gemensamt din nusituation och hur den hänger ihop med din historia, det som finns inom dig dvs tankar och känslor, och det du har runt omkring dig. Många gånger finns känslomässiga hinder som står i vägen för förändring. Genom djupare insikt och förståelse för dig själv och det du mött i livet, kan det bli möjligt att hitta andra strategier och vägar i framtiden.

Jag har en socionomutbildning som grund samt psykoterapeutisk vidareutbildning inom familjeterapi och individuell psykodynamisk terapi, och är leg. psykoterapeut. Jag har även utbildning inom psykodynamisk korttidsterapi samt är auktoriserad familjerådgivare.

Jag har lång erfarenhet av psykosocialt och psykoterapeutiskt arbete, både med enskilda och par/familjer, inom offentlig verksamhet.

 Från och med september 2023 tar jag inte längre emot remisser från Region Skåne. Vill du däremot komma som egenbetalande är du välkommen att höra av dig! Kostnaden är 900:-/tillfälle. Samtalstiden är 45 minuter. Om ni vill komma som par är samtalstiden 60 minuter och kostnaden 1200:-.

Skapa din hemsida gratis!