Välkommen till

-  Marianne Törnqvist Psykoterapi  -Psykoterapi kan vara ett sätt att få hjälp i en lång rad av livets situationer,

till exempel vid livskriser av olika slag, relationsproblem, oro/ångest eller

nedstämdhet/depression. Det kan även handla om existentiella frågor/

livsåskådningsfrågor, behov av att förstå sig själv bättre - eller att du helt

enkelt inte mår bra utan att riktigt veta varför.

Jag erbjuder rådgivning, kris-och stödsamtal, längre eller kortare psykoterapier samt parterapi.

Jag är socionom och leg. psykoterapeut med psykodynamisk inriktning.  Jag är även auktoriserad familjerådgivare.


Välkommen att ta kontakt!

 073-6835122

mtpsykoterapi@gmail.com


Skapa din hemsida gratis!